کد خبر: 11785
تاریخ انتشار: 29 اردیبهشت 1398 - 09:40

پرطرفدارترین رشته‌های کنکور ریاضی را بشناسید

تجربه نشان می‌دهد دانش آموزانی که بهره هوشی (توانایی ذهنی) بالا و سرعت عمل ذهنی خوبی دارند، موفقیت بیشتری به دست می‌آورند.

منظومه دانش‌پژوهان علامه امینی: انتخاب رشته تحصیلی چه در دبیرستان و چه در دانشگاه از جمله مهمترین مراحل و انتخاب های زندگی هر فردی محسوب می شود که تمایل به ادامه تحصیل دارد، اینکه چه رشته ای را در دبیرستان انتخاب کنیم و در امتداد آن در چه رشته ای از دانشگاه فارغ التحصیل شویم و در نهایت چه شغلی را برای خود برگزینیم و به ادامه زندگی بپردازیم که با توجه به این موضوع می توان گفت انتخاب رشته های ما در دبیرستان و دانشگاه شاید تاثیری 70 تا 80 درصدی در میزان موفقیت ما در زندگی داشته باشد. حال با این تفاسیر امروز قصد داریم نیم نگاهی به ماهیت رشته ریاضی و رشته های پرطرفدار در کنکور ریاضی بیاندازیم.

رشته ریاضی فیزیک

دانش ریاضی از پیش نیازهای اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب می‌شود بنابراین دانش آموزانی که وارد رشته ریاضی و فیزیک می‌شوند باید به درس ریاضی علاقه‌مند باشند و توانایی لازم برای یادگیری مطالب مربوط به این درس را داشته باشند.


نتایج درخشان کنکور طی ۱۰ سال اخیر


تجربه نشان می‌دهد دانش آموزانی که بهره هوشی (توانایی ذهنی) بالا و سرعت عمل ذهنی خوبی دارند، موفقیت بیشتری به دست می‌آورند.

قدرت تجزیه – تحلیل و تجسم اجسام فضایی (تصور اشکال و اجسام در ذهن) از دیگر توانایی‌های لازم برای توفیق در این رشته می‌باشد.


ورزش‌هایی مختص کنکوری‌ها


اهداف ایجاد رشته ریاضی دبیرستان

 • افرادی که می خواهند در آينده رياضيدان بشوند.
 • افرادی که قرار است به عنوان دانش آموخته رياضی، نياز صنايع و موسسات گوناگون به رياضيات کاربردی را رفع کنند.
 • افرادی که قرار است تعليمات عمومی در رياضيات ببينند و به خدمت فرهنگی و تدريس در مدارس اشتغال ورزند.

دروس رشته ریاضی دبیرستان در طول تحصیل

دروس عمومی

 • دین و زندگی ۲ و ۳ 
 • زبان فارسی ۲ و ۳ 
 • ادبیات فارسی ۲ و ۳ 
 • عربی ۲ و ۳ 
 • زبان خارجه ۲ و ۳ 
 • جغرافیای عمومی 
 • تربیت بدنی ۲ 
 • تاریخ معاصر ایران

دروس اختصاصی

 • فیزیک ۲ و ۳ 
 • شیمی ۲ و ۳
 • ریاضی ۲
 • هندسه ۱ و ۲ 
 • جبر و احتمال
 • حسابان
 • مبانی کامپیوتر
 • آمار و مدلسازی

درخشش دانش‌آموزان دبیرستان علامه امینی در مرحله اول مسابقات ریاضی IMC 2019


لیست پرطرفدارترین رشته های کنکور ریاضی

براساس آخرین آمار منتشر شده لیست پرطرفدارترین رشته های کنکور ریاضی که توسط داوطلبان در دانشگاه انتخاب شده اند، به شرح زیر است:

رشته های پرطرفدار انتخابی بین افراد دارای رتبه زیر 100 گروه آزمایشی ریاضی فیزیک

 •  مهندسی برق
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی عمران
 • مهندسی شیمی

رشته های پرطرفدار انتخابی بین افراد دارای رتبه زیر1000 گروه آزمایشی ریاضی فیزیک

 •     مهندسی برق
 •     مهندسی کامپیوتر
 •     مهندسی مکانیک
 •     مهندسی عمران
 •     مهندسی شیمی
 •     مهندسی صنایع
 •     مهندسی شیمی
 •     مهندسی نفت
 •     مهندسی هوافضا
 •     مهندسی معماری
 •     فيزيک
 •     علوم کامپيوتر
 •     رياضيات و کاربردها
 •     شيمي
 •     مهندسي پزشکی
 •     علوم اقتصادی
 •     کارشناسی ارشد علوم قضايی
 •     مهندسی مواد

بهترین دبیرستان منطقه ۵ چه نتایجی را در کنکور کسب کرده است؟


رشته های پرطرفدار انتخابی بین افراد دارای رتبه زیر 5000 گروه آزمایشی ریاضی فیزیک

 •     مهندسی برق
 •     مهندسی کامپیوتر
 •     مهندسی مکانیک
 •     مهندسی عمران
 •     مهندسی شیمی
 •     مهندسی صنایع
 •     مهندسی شیمی
 •     مهندسی نفت
 •     مهندسی هوافضا
 •     مهندسی معماری
 •     فيزيک
 •     علوم کامپيوتر
 •     رياضيات و کاربردها
 •     مهندسی شهرسازی
 •     شيمی
 •     مهندسی انرژی
 •     مدیریت
 •     مهندسی راه آهن
 •     مهندسی دریا
 •     علوم مهندسی
 •     حسابداری
 •     فيزیک مهندسی
 •     علوم قضایی
 •     ریاضی
 •     علوم اقتصادی
 •     مهندسی معدن
 •     دکترای پيوسته فيزیک
 •     روان شناسی
 •     علوم تربيتی
 •     کارشناسی ارشد علوم قضایی
 •     معماری داخلی
 •     مهندسی ایمنی

بایدها و نبایدهای کنکوری ها در روزهای طلایی


رشته های پرطرفدار انتخابی بین افراد دارای  زیر 10000 گروه آزمایشی ریاضی فیزیک

 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻔﺖ
 •     ﻓﯿﺰﯾﮏ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ
 •     ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 •     رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﮐﺎرﺑﺮدﻫا
 •     مهندسی ﭘﻠﯿﻤﺮ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی
 •     ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن
 •     ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی
 •     ﺷﯿﻤﯽ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه آﻫﻦ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ
 •     مهندسی ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮﮋی
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ
 •     ﺣﺴﺎﺑﺪاری
 •     رﯾﺎﺿﯽ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﯾﺎ
 •     ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 •     ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺮژي
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮدرو
 •     ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 •     دﮐﺘﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ (ﮐﺸﺎورزی)
 •     روان ﺷﻨﺎﺳﯽ
 •     آﻣﺎر
 •     ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ
 •     ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ
 •     ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ
 •     ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب
 •     ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺘﯽ
 •     ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
 •     ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن
 •     ﮐﺎرداﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

یک پاسخ به “پرطرفدارترین رشته‌های کنکور ریاضی را بشناسید”

 1. ممنون بابت اطلاعات کاملی که به اشتراک میگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت الله کاشانی بوستان اول گلستان اول | شماره 22 | 44002710 و 44062821

نمايش نقشه | نقشه سايت

آدرس مدرسه